آب و هوای فعلی
وضعیت: ابرهای پراکنده
رطوبت: 38%
سرعت باد: 9.65 کیلومتر بر ساعت
جهت باد: 160°
پیش بینی ساعتی
00:00
02/02/2022
وضعیت: ابرهای شکسته
رطوبت: 58%
03:00
02/02/2022
وضعیت: آسمان صاف
رطوبت: 42%
06:00
02/02/2022
وضعیت: آسمان صاف
رطوبت: 32%
09:00
02/02/2022
وضعیت: آسمان صاف
رطوبت: 29%
12:00
02/02/2022
وضعیت: آسمان صاف
رطوبت: 26%
10°
15:00
02/02/2022
وضعیت: آسمان صاف
رطوبت: 29%
18:00
02/02/2022
وضعیت: آسمان صاف
رطوبت: 26%
21:00
02/02/2022
وضعیت: آسمان صاف
رطوبت: 24%
نمودار سیر تکاملی
پیش بینی ساعتی تکامل (°C)
درجه حرارت
اطلاعات
طلوع خورشید
07:06
غروب خورشید
17:27
عرض جغرافیایی
35.694389
طول جغرافیایی
51.421509
منظقه زمانی: +03:30 گرینویچ